28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách những học phần tiên quyết trong điều kiện nhận ĐATN...

Danh sách những học phần tiên quyết trong điều kiện nhận ĐATN 2014-2015

Thông báo: Điều kiện xét ĐATN cho năm tới 2014-2015 sẽ áp dụng những học phần tiên quyết, theo danh sách đính kèm.

Sinh viên cần lưu ý: những học phần này sẽ bị thay đổi khi học cùng chương trình 150TC

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more