28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách sinh viên bị buộc thôi học năm 2013-2014

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học năm 2013-2014

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do: tự ý bỏ học, kết quả học tập kém, không có khả năng hoàn thành khóa học

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more