28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách Sinh viên K2012 bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại...

Danh sách Sinh viên K2012 bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại các Hội đồng (Ngành Đường)

Bộ môn đường thông báo danh sách Sinh viên bảo vệ ĐATN ại các Hội đồng trong học kỳ 2/2016-2017 chuyên ngành Đường như sau: (xem file đính kèm)

Sinh viên có mặt trước buổi bảo vệ 15 phút để chuẩn bị (6h45 buổi sáng và 13h00 buổi chiều các ngày 1&2/6/2017). Các nhóm có báo cáo kết quả NCKH hoặc trình diễn phần mềm chuản bị máy tính và projector (THư ký Hội đồng mượn) đểtrình chiếu.

Danh sách Cán bộ tại các Hội đồng:

Hội đồng 1: (Phòng E206)

 1. PGS.TS. Phan Cao Thọ                      Chủ tịch hội đồng
 2. GV.ThS. Trần Thị Phương Anh Thư ký
 3. GV.TS. Trần Trung Việt             Uỷ viên

Hội đồng 2: (Phòng E207)

 1. GVC.ThS. Nguyễn Biên Cương           Chủ tịch hội đồng
 2. GV. ThS. Nguyễn Thanh Cường Thư ký
 3. GV. ThS. Dương Minh Châu                         Uỷ viên

Hội đồng 3: (Phòng E402)

 1. GV.TS. Nguyễn Hồng Hải           Chủ tịch hội đồng
 2. GV. ThS. Võ Hải Lăng                         Thư ký
 3. GV. ThS. Võ Đức Hoàng                         Uỷ viên

Hội đồng 4: (Phòng E403)

 1. PGS.TS. Châu Trường Linh           Chủ tịch hội đồng
 2. GV. ThS. Trần Thị Thu Thảo Thư ký
 3. TS. Nguyễn Văn Châu                                  Uỷ viên

Danh sách Sinh viên 4 Hội đồng: (xem file đính kèm):

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

 

 

latest articles

explore more