35 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách SV khóa 2012 nhận học bổng khuyến khích học tập...

Danh sách SV khóa 2012 nhận học bổng khuyến khích học tập đợt tốt nghiệp HK II/2016-2017

Danh sách sinh viên khóa 2012 nhận học bổng khuyến khích học tập đợt tốt nghiệp học kỳ II năm học 2016-2017 (xem link đính kèm)

https://app.box.com/s/bcg7fgea6kfk6s1p8y3lqtezf5oozmkl

Theo thông báo Ban Chủ nhiệm Khoa.

latest articles

explore more