28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDự kiến kế hoạch đào tạo cao học khóa K27 (9/2013-6/2015)

Dự kiến kế hoạch đào tạo cao học khóa K27 (9/2013-6/2015)

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO HỌC KHÓA K27 (9/2013-6/2015)
Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

MÔN HỌC SỐ ĐVHT CÁN BỘ GIẢNG DẠY THỜI GIAN DẠY

(Từ ngày … đến ngày…)

GHI CHÚ
I. Các môn chung: 15
Triết học 4 GV của Đại học Đà Nẵng
Ngoại ngữ 4 GV của Đại học Đà Nẵng
Lý thuyết đàn hồi 2 TS Trần Đình Quảng 23/9/2013 – 29/9/2013 Hội Cầu đường ĐN
Phương pháp Nghiên cứu khoa học 1 GS.TS Nguyễn Thế Hùng 30/9/2013-2/10/2013
Phương pháp số trong tính toán kết cấu 2 TS Nguyễn Xuân Toản 7/10/2013-13/10/2013
Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên 2 TS Lê Văn Dũng 14/10/2013-20/10/2013
Độ tin cậy và tuổi thọ công trình xây dựng 2 TS Nguyễn Đình Xân 21/10/2013-27/10/2013
II. Chuyên ngành Cầu hầm 39
II.1 Các học phần bắt buộc 12
Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng móng cầu 2 GS. TS Nguyễn Viết Trung 28/10/2013-3/11/2013 ĐH Giao thông Hà Nội
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước 2 TS Cao Văn Lâm 4/11/2013-10/11/2013
Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng cầu BTCT 2 TS Nguyễn Xuân Toản 2/12/2013-8/12/2013
Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng cầu thép 2 TS Hoàng Phương Hoa 9/12/2013-15/12/2013
Cầu treo và cầu dây văng 2 PGS. TS Nguyễn Phi Lân 17/3/2014-30/3/2014 ĐH Xây dựng
Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng hầm giao thông 2 TS Nguyễn Ngọc Tuấn 31/3/2014-6/4/2014 ĐH Xây dựng
II.1 Các học phần tự chọn 15
Động lực công trình (Tự chọn 1) 2 TS Nguyễn Xuân Toản 23/12/2013-29/12/2013
Tính toán kết cấu theo lý thuyết tối ưu (Tự chọn 1) 2 GS. TS Lê Xuân Huỳnh 23/12/2013-3/1/2014 Dạy chung lớp Đường ô tô
Kết cấu dây mềm (Tự chọn 1) 2 Bố trí sau -nt-
Ổn định công trình (Tự chọn 3) 2 GS. TS Lê Xuân Huỳnh 23/12/2013-3/1/2014 ĐH Xây dựng
Tính toán thanh thành mỏng (Tự chọn 3) 2 Bố trí sau -nt-
Kết cấu tấm vỏ mỏng bằng BTCT (Tự chọn 3) 2 Bố trí sau -nt-
Lý thuyết đàn hồi (Tự chọn 2) 1 TS Trần Đình Quảng 23/9/2013 – 29/9/2013 Hội Cầu đường ĐN
Cơ sở cơ học phá hủy (Tự chọn 2) 1 TS Cao Văn Lâm 3/3/2014-9/3/2014
Chuyên đề cơ học đất (Tự chọn 2) 1 TS Châu Trường Linh -nt-
Kết cấu thép ứng suất trước (Tự chọn 4) 2 TS Huỳnh Minh Sơn 10/3/2014-16/3/2014
Kết cấu vật liệu composit (Tự chọn 4) 2 TS Hoàng Phương Hoa -nt-
Dao động kỹ thuật công trình xây dựng (Tự chọn 4) 2 TS Nguyễn Xuân Toản -nt-
P.Pháp K.sát- nghiên cứu thực nghiệm CT(Tự chọn 5) 2 TS Cao Văn Lâm 7/4/2014-13/4/2014
Lý thuyết đàn nhớt và từ biến của bê tông (Tự chọn 5) 2 Bố trí sau -nt-
Kết cấu xây dựng và xu thế phát triển (Tự chọn 5) 2 Bố trí sau -nt-
Phân tích kết cấu cầu (Tự chọn 6) 2 PGS. TS Nguyễn Phi Lân 17/3/2014-30/3/2014 ĐH Xây dựng
Khí động học trong thiết kế cầu (Tự chọn 6) 2 Bố trí sau 24/3/2014-30/3/2014
Tính toán cầu chịu ảnh hưởng động đất (Tự chọn 6) 2 Bố trí sau -nt-
Quản lý dự án cầu (Tự chọn 7) 2 TS. Hoàng Phương Hoa 7/4/2004-13/4/2014
Quản lý khai thác và kiểm định cầu (Tự chọn 7) 2 TS. Cao Văn Lâm -nt-
Thiết kế cảnh quan công trình cầu (Tự chọn 7) 2 TS. Hoàng Phương Hoa -nt-
Tiêu chuẩn AASHTO LRFD trong thiết kế cầu (Tự chọn 8) 2 TS. Nguyễn Xuân Toản 14/4/2014-20/4/2014
Ứng dụng tin học trong thiết kế cầu (Tự chọn 8) 2 TS. Nguyễn Xuân Toản -nt-
Vật liệu mới trong xây dựng cầu (Tự chọn 8) 2 TS. Hoàng Phương Hoa -nt-
Tham quan thực tập 1 Bộ môn Cầu, hầm 21/4/2014-27/4/2014
Bảo vệ đề cương Bộ môn Cầu, hầm 6/2014
Bảo vệ luận văn thạc sĩ 11 Bộ môn Cầu, hầm 12/2014

 

III. Chuyên ngành Đường ô tô, đường thành phố 40
III.1 Các học phần bắt buộc 12
Lý thuyết đàn hồi 2 TS Trần Đình Quảng 23/9/2013 – 29/9/2013 Hội Cầu đường ĐN
Thiết kế hình học và cảnh quan môi trường đường ôtô 2 PGS.TS Phan Cao Thọ 28/10/2013 – 3/11/2013
Cơ học đất – nền móng nâng cao 2 TS Châu Trường Linh 4/10/2013 – 10/11/2013
Qui hoạch và thiết kế đường đô thị 2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 11/10/2013 – 17/11/2013 ĐH Xây dựng
Vật liệu và Công nghệ tiên tiến trong XD Đường 2 GS.TS Vũ Đình Phụng 25/11/2013 – 1/12/2013 ĐH Xây dựng
Công trình nền – mặt đường 2 TS Nguyễn Hồng Hải 2/12/2013 – 8/12/2013
III.2 Các học phần tự chọn 16
Tính toán kết cấu theo lý thuyết tối ưu (Tự chọn 1) 2 GS.TS Lê Xuân Huỳnh 23/12/2013-03/01/2014 Dạy chung lớp Cầu hầm
Tự động hoá thiết kế đường ô tô (Tự chọn 1) 2 Bố trí sau -nt-
Phân tích hệ thống giao thông (Tự chọn 2) 2 PGS.TS Phan Cao Thọ 9/12/2013 – 15/12/2013
Quy hoạch và thiết kế đô thị (Tự chọn 2) 2 TS Lê Minh Sơn -nt-
Kỹ thuật và an toàn giao thông (Tự chọn 3) 2 PGS.TS Phan Cao Thọ 17/2/2014 – 23/2/2014
Qui hoạch và thiết kế sân bay (Tự chọn 3) 2 GS.TS Vũ Đình Phụng -nt- ĐH Xây dựng
Ổn định nền đường qua vùng đặc biệt (tự chọn 4) 2 TS Châu Trường Linh 24/2/2013 – 2/3/2014
Động đất và tác động lên công trình (tự chọn 4) 2 Bố trí sau -nt-
Khai thác đường ô tô (tự chọn 5) 2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 3/3/2014 – 9/3/2014 ĐH Xây dựng
Môi trường trong XD đường ô tô (tự chọn 5) 2 TS Trần Văn Quang -nt-
Mô hình hóa tính toán CT nền mặt đường (tự chọn 6) 2 TS Châu Trường Linh 10/3/2014 – 16/3/2014
Trắc địa trong xây dựng đường (tự chọn 6) 2 TS Trương Phước Minh -nt- ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
Thuỷ văn và địa chất công trình nâng cao (Tự chọn 7) 2 TS Nguyễn Chí Trung 17/3/2014 – 23/3/2014
Hệ thống giao thông thông minh  (Tự chọn 7) 2 GS. TS Nguyễn Xuân Đào -nt- Hội KHKT Cầu đường VN
Qui hoạch thực nghiệm  nền – mặt  công trình

đường (Tự chọn 8)

2 TS Nguyễn Hồng Hải 24/3/2014 – 30/3/2014
Quản lý dự án đầu tư xây dựng đường (Tự chọn 8) 2 Bố trí sau -nt-
Tham quan thực tập 1 Bộ môn Đường ô tô – đường TP 11/4/2014-13/4/2014
Bảo vệ đề cương luận văn Bộ môn Đường ô tô – đường TP 15/9/2014
Bảo vệ luận văn thạc sĩ 11 Bộ môn Đường ô tô – đường TP 6/2015

latest articles

explore more