28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụĐiều chỉnh gấp kế hoạch triển khai đồ án tốt nghiệp!

Điều chỉnh gấp kế hoạch triển khai đồ án tốt nghiệp!

Do thay đổi kế hoạch từ phòng đào tạo. Nay GVK xin thông báo lại kế hoạch triển khai đồ án tốt nghiệp của học kỳ 1 năm học 2015-2016. Anh chị em sinh viên lưu ý để triển khai.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more