Giao lưu sinh viên ĐHĐN với G.S. Ngô Bảo Châu

Trường Đại học Bách khoa tổ chức buổi giao lưu sinh viên ĐHĐN với GS Ngô Bảo Châu như sau:

– Thời gian: 13h30 ngày 25/4/2017
– Địa điểm: Hội trường F Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN
Danh sách sinh viên tham dự lớp trưởng gửi về phòng CTSV  trước 16h00 ngày 24/4/2017.