28 C
Turan

Học bổng Vallet năm 2017

 
Học bổng Vallet năm 2017 dành cho các bạn sinh viên khóa 13, 14, 15 có 3 học kỳ liên tiếp (tính đến hết năm học 2016-2017) đạt kết quả học tập loại “Giỏi” và đánh giá rèn luyện loại “Tốt” trở lên; mỗi suất học bổng trị giá 16.000.000 (Mười sáu triệu đồng).
 
Các bạn sinh viên đủ điều kiện làm hồ sơ như hướng dẫn, nộp tại Phòng Công tác sinh viên trong thời hạn từ 1/8/2017 đến 20/8/2017.
 
Chúc các bạn sinh viên Xây dựng Cầu đường và Vật liệu xây dựng giành được nhiều suất học bổng giá trị này!
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more