28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênHỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2/2015-2016

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2/2015-2016

Bộ môn đường thông báo Danh sách Sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại 3 Hội đồng gồm 131Sinh viên trong các ngày 6-8/6/2016 như sau: (xem file đính kèm)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

latest articles

explore more