HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT

Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐHBK biên soạn:

Phụ lục mẫu phiếu điều chỉnh bổ sung nguyện vọng:

Nhóm tuyển sinh Khoa XDCĐ tổng hợp