Hướng dẫn và kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2022

1. Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022

2. Thông tư hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT:

3. Đề án tuyển sinh trường Đại học Bách khoa năm 2022 (cập nhật 30/06/2022)

4. Thông tin liên hệ về tuyển sinh tại khoa Xây dựng Cầu đường:

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng: https://zalo.me/g/lcebad713

– Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông: https://zalo.me/g/gxyzqn092

– Chuyên ngành Mô hình thông tin và Trí tuệ nhân tạo trong xây dựng: https://zalo.me/g/kikwgm123

Ban chủ nhiệm khoa