27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụKế hoạch đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 20-21...

Kế hoạch đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 20-21 điều chỉnh

Khoa XDCĐ thông báo kế hoạch làm ĐATN (điều chỉnh) học kỳ 1 năm 20-21. Các SV đang làm ĐATN lưu ý thời gian nộp ĐATN và bảo vệ ĐATN như file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK./

latest articles

explore more