28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụKế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp Học kỳ 1 năm...

Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp Học kỳ 1 năm học 2016-2017

Kính gửi anh chị em sinh viên chuẩn bị làm Đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2016-2017
Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp như bên dưới, đề nghị anh em cố gắng thực hiện theo đúng kế hoạch này.
Chú ý:
1. Anh em chính quy đăng ký nguyện vọng Chuyên ngành
2. Anh em hệ vừa học vừa làm hiện đăng ký đã đồng điều, giờ anh em chỉ còn đăng ký nhóm làm ĐATN đường.
2. Đăng ký nhóm làm ĐATN

Các bạn sẽ đăng ký qua bạn Nhứt 12X3CLC, số điện thoại: 01648619616
Việc này sẽ làm ngay sau khi có danh sách từ phòng đào tạo công bố trên website đào tạo và mình cũng sẽ gửi lên đây. Kết thúc việc này trước 7h ngày 29/82016. Những bạn không đăng ký hoặc đăng ký không đồng đều sẽ được Giáo vụ khoa chọn ngẫu nhiên để điều chỉnh cho phù hợp.
Trân trọng!

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

Danh sách sinh viên được nhận ĐATN HK 1 năm học 2016-2017.
Trong đó:
1. Sinh viên không đăng ký nguyện vọng – chuyển sang làm ĐATN đường
2. Có 1 vài sinh viên chuyển sang làm ĐATN ở bộ môn đường (lý do nguyện vọng sinh viên làm ĐATN cầu nhiều hơn so với ĐATN cầu)

Thông tin về GVHD sẽ được thông báo ở:
1. Website
2. Ở VP bộ môn
3. Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận nhiệm vụ ĐATN vào ngày 31/8/2016

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more