28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho học viên cao họcKế hoạch tổ chức buổi đánh giá đề cương luận văn cao...

Kế hoạch tổ chức buổi đánh giá đề cương luận văn cao học khóa K26

THÔNG BÁO
(Về việc tổ chức buổi đánh giá đề cương luận văn cao học khóa K26 )

Theo kế hoạch đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (khóa K26), mã số: 60 58 25 đã được Nhà trường phê duyệt, Khoa Xây dựng Cầu đường tổ chức buổi đánh giá đề cương luận văn cao học cho 30 học viên như sau:

1. Hội đồng 1: Xây dựng Cầu, hầm (16 học viên)

– Ngày tổ chức đánh giá: 22-3-2014;

– Thời gian: từ 8 giờ;

– Địa điểm: Phòng họp khoa XDCĐ (A317);

– Thành viên Hội đồng: (Theo QĐ số 57/ĐHBK-KH, SĐH & HTQT).

2. Hội đồng 2: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố (14 học viên)

– Ngày tổ chức đánh giá: 25-3-2014;

– Thời gian: từ 8 giờ;

– Địa điểm: Phòng họp khoa XDCĐ (A317);

– Thành viên Hội đồng: (Theo QĐ số 57/ĐHBK-KH, SĐH & HTQT).

TM. Hội đồng Khoa học và đào tạo khoa XDCĐ

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hồng Hải

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more