27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụKẾ HOẠCH TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM...

KẾ HOẠCH TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM 19-20

Nhà trường thông báo kế hoạch trao bằng TN đợt cuối Học kỳ 2 năm 19-20 theo file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK!

latest articles

explore more