Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm 2016-2017

Thông báo về việc triển khai “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2016-2017” dành cho sinh viên các khóa 2013, 2014 và 2015.

Thời gian tổ chức: các ngày chủ nhật từ ngày 13/11/2016 đến ngày 11/12/2016. Chi tiết cụ thể các bạn xem file đính kèm./.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)