Khoa Xây dựng Cầu đường chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (1982-2022)