28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụKhung chương trình đào tạo đại học khoa Xây dựng Cầu đường

Khung chương trình đào tạo đại học khoa Xây dựng Cầu đường

Khoa thông báo Khung chương trình đào tạo các ngành đào tạo đại học khóa 2016, 2017, 2018 tại khoa. Sinh viên chú ý điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp để có kế hoạch học tập hợp lý.

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng khóa 2016,2017,2018

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

2. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông khóa 2016,2017,2018

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Giáo vụ khoa

latest articles

explore more