Làm hồ sơ xin việc và khám sức khỏe định kỳ trước khi ra trường cho sinh viên

Làm hồ sơ xin việc và khám sức khỏe định kỳ trước khi ra trường cho sinh viên khóa 09 và 12 LT

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)