Lịch thi đấu bóng chuyền CBVC Đại học Bách khoa (Đã điều chỉnh)

Ngày Thời gian Trận Đội gặp đội Ghi chú
Thứ 221/10 15h30 Khai mạc
16h00 1 Khoa Cơ khí gặp LQ. CNTT-QLDA-MT Bảng A
17h00 2 Phòng CTSV gặp khoa XD-TLTĐ Bảng B
Thứ 423/10 16h00 3 P. HCTH- KH,SĐH gặp XD-DD & Kiến trúc Bảng C
17h00 4 Phòng Đào tạo gặp khoa XD- Cầu đường Bảng D
Thứ 625/10 16h00 5 Khoa ĐTVT gặp khoa CKGT Bảng D
17h00 6 Khoa Cơ khí gặp K. Điện- Nhiệt Bảng A
Thứ 228/10 16h00 7 Phòng CTSV gặp khoa SPKT Bảng B
17h00 8 P. HCTH- KH,SĐH gặp khoa Hóa Bảng C
Thứ 430/10 16h00 9 Phòng Đào tạo gặp khoa ĐTVT Bảng D
17h00 10 Khoa XD-CĐ gặp khoa CKGT Bảng D
Thứ 601/11 16h00 11 LQ. CNTT-QLDA-MT gặp Điện-Nhiệt Bảng A
17h00 12 khoa XD-TLTĐ gặp khoa SPKT Bảng B
Thứ 204/11 16h00 13 XD-DD & Kiến trúc gặp khoa Hóa Bảng C
17h00 14 Phòng Đào tạo gặp khoa CKGT Bảng D
Thứ 406/11 16h00 1(nữ) Nữ LQ các khoa gặp nữ LQ các phòng Nữ (lượt đi)
16h30 15 Khoa XD-CĐ gặp khoa ĐTVT Bảng D
Thứ 608/11 16h00 16 Nhất bảng A gặp Nhì bảng D Tứ kết
17h00 17 Nhất bảng B gặp Nhì bảng C Tứ kết
Thứ 211/11 16h00 18 Nhì bảng A gặp Nhất bảng D Tứ kết
17h00 19 Nhì bảng B gặp Nhất bảng C Tứ kết
Thứ 413/11 16h00 20 Thắng trận 17 gặp thắng trận 18 Bán kết 1
17h00 21 Thắng trận 16 gặp thắng trận 19 Bán kết 2
Thứ 615/11 15h00 2(nữ) Nữ LQ các khoa gặp nữ LQ các phòng Nữ (lượt về)
15h30 22 Thua bán kết 1 gặp Thua bán kết 2 Tranh 3-4
16h30 23 Thắng bán kết 1 gặp Thắng bán kết 2 Chung kết
Sau trận chung kết sẽ tổ chức lễ bế mạc, trao giảivà liên hoan tổng kết giải