24 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênLớp tiếng Nhật sơ cấp dành cho sinh viên ĐHĐN

Lớp tiếng Nhật sơ cấp dành cho sinh viên ĐHĐN

Chương trình đào tạo tiếng Nhật hoàn toàn miễn phí dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Chi tiết xem file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more