28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênNgày hội khởi nghiệp và việc làm Nhật Bản - 2015

Ngày hội khởi nghiệp và việc làm Nhật Bản – 2015

Thông báo về việc tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp và việc làm Nhật Bản – 2015”.

Để có cơ hội tìm việc làm cũng như được tập huấn nhiều kỹ năng cần thiết giúp làm hồ sơ, phỏng vấn, tuyển dụng và kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp cạnh tranh, các bạn sinh viên đang học năm 3,4, năm cuối muốn tham gia đăng ký tại Văn phòng khoa XDCĐ trước ngày 07-4-2015.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more