Nghiên cứu sinh Trần Thị Phương Anh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông

Sáng ngày 17/6/2023, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Phương Anh với đề tài: “Nhân tố tác động chính đến việc lựa chọn phương thức đi lại và giải pháp tăng tỷ lệ sử dụng hệ thống xe buýt công cộng tại các đô thị lớn Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phan Cao Thọ, Đại Học Đà Nẵng và GS. Fumihico Nakamuara Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản.

A group of people in a room

Description automatically generated with medium confidence
Toàn cảnh Hội đồng

Hội đồng chấm Luận án gồm 07 thành viên:

1. PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng;

2. PGS.TS. Vũ Hoài Nam – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Thành viên;

3. PGS.TS. Vũ Anh Tuấn – Trường Đại học Việt Đức, Thành viên;

4. PGS.TS. Phan Cao Thọ – Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, ĐHĐN, Thành viên;

5. TS. Phan Lê Vũ, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng, Thành viên;

6. TS. Trần Trung Việt – Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Thành viên;

7. TS. Phạm Ngọc Phương – Trưởng bộ môn Đường ô tô và Đường thành phố, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Thư ký Hội đồng.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence
PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng thông qua lý lịch khoa học của NCS Trần Thị Phương Anh

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Trần Thị Phương Anh.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường, NCS Trần Thị Phương Anh đã có 9 bài báo được đăng trên các tạp chí hội thảo chuyên ngành trong nước và ngoài nước, trong đó có 02 hội thảo quốc tế có chỉ số index Scopus, 1 bài Q1. Ngoài ra, NCS Trần Thị Phương Anh là một trong những cá nhân được nhận học bổng 3 năm liên tục theo “Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF), Viện nghiên cứu dữ liệu lớn (VinBigData)”.

Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua.

A person in a yellow dress holding flowers

Description automatically generated with medium confidence
NCS Trần Thị Phương Anh Trình bày Luận án trước Hội đồng

A group of people sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence
A group of people in a meeting

Description automatically generated with low confidence
A group of people sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence


Các thành viên trong Hội đồng có nhiều đánh giá, góp ý cho Luận án của NCS

Đề tài nghiên cứu của NCS Trần Thị Phương Anh nhận được nhiều đánh giá, góp ý từ các thành viên của Hội đồng. Đề tài phù hợp với chuyên ngành, hàm lượng khoa học cao, đáp ứng quy định của một luận án tiến sĩ, tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

A group of people standing in front of a banner

Description automatically generated
A group of people standing together

Description automatically generated with medium confidence
A group of people posing for a photo

Description automatically generated
A couple of people posing for a photo

Description automatically generated with low confidence
A group of women posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence

A person in a yellow dress holding flowers

Description automatically generated with medium confidence
Chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Theo: http://dut.udn.vn/