27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênQuy định trình bày thuyết minh và bản vẽ đối với đồ...

Quy định trình bày thuyết minh và bản vẽ đối với đồ án môn học và ĐATN (Bộ môn Cầu – Hầm)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Mẫu khung bản vẽ, bìa bản vẽ, thuyết minh sinh viên xem tại đường dẫn bên dưới:

https://dutudn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/phnam_dut_udn_vn/EnxccXNlZeNIiJeaXsvLqaQB_RpySmQurBmhpNrNpNy74w?e=Q9AeSx

latest articles

explore more