Sinh viên khóa 20 ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông học quân sự tại trường Quân sự Quân khu V