27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTB xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II...

TB xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018 (học bổng của Trường)

Nhằm kịp thời cho công tác xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, Nhà trường thông báo kế hoạch tiếp nhận minh chứng tính điểm ưu tiên phục vụ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018, như sau:

– Thời gian : từ ngày 10/9/2018 đến ngày 18/9/2018

– Địa điểm: Bộ phận tiếp sinh viên (Bàn số 5-A108, CV. Đới Phương Thanh)

(Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

Để công tác xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018 thực hiện đúng tiến độ, kính đề nghị các đơn vị triển khai thông báo này đến sinh viên đơn vị mình được biết.

Thông báo đính kèm:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa

 

latest articles

explore more