30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo cấp các loại văn bản xác nhận cho Sinh viên,...

Thông báo cấp các loại văn bản xác nhận cho Sinh viên, Học viên

Trưởng Đại học Bách khoa thông báo cấp các loại văn bản xác nhận cho Sinh viên, Học viên như văn bản đính kèm sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Giáo vụ khoa

latest articles

explore more