27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo cho phép SV 2017 chuyển ngành

Thông báo cho phép SV 2017 chuyển ngành

Trích thông báo của Trường Đại học Bách khoa về Xét chuyển ngành (chuyển sang: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông CLC, Chương trình tiên tiến, PFIEV) cho sinh viên khóa 2017 có nguyện vọng

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng thông báo cho sinh viên khóa 2017, nếu có nguyện vọng thì được đăng ký xin Trường xét chuyển ngành, như sau:

1. Đối tượng sinh viên, danh mục ngành chuyển/ ngành nhận, điều kiện:

–    Đối tượng: sinh viên khóa 2017 đã nhập học, thuộc các ngành/chương trình ở Danh mục 1, có nguyện vọng chuyển ngành sang ngành/chương trình trong Danh mục 2.

Danh mục 1 – các ngành/chương trình cho phép chuyển:

TT Mã ngành Tên ngành/ chương trình
1 52510202 Công nghệ chế tạo máy
2 52520114 Kỹ thuật cơ – điện tử
3 52480201 Công nghệ thông tin
4 52520103 Kỹ thuật cơ khí
5 52520122 Kỹ thuật tàu thủy
6 52520115 Kỹ thuật nhiệt
7 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử
8 52520216 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
9 52520209 Kỹ thuật điện tử & viễn thông
10 52540102 Công nghệ thực phẩm
11 52420201 Công nghệ sinh học
12 52520301 Kỹ thuật hóa học
13 52140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp
14 52510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
15 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
16 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng
17 52580208 Kỹ thuật xây dựng
18 52520320 Kỹ thuật môi trường
19 52850101 Quản lý tài nguyên & môi trường
20 52580301 Kinh tế xây dựng
21 52510601 Quản lý công nghiệp

Danh mục 2 – các ngành/chương trình cho phép nhận:

TT Mã ngành Tên ngành/ chương trình Số lượng nhận
1 52580202 Kỹ thuật công trình thủy 30
2 52580205CLC Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) 30
3 52905206 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông 30
4 52905216 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng 12
5 PFIEV Chương trình đào tạo kỹ sư CLC Việt-Pháp (PFIEV) 10

–    Điều kiện xét chọn:

+ Sinh viên có điểm xét tuyển (tính theo tổ hợp xét tuyển của ngành/chương trình muốn chuyển sang) cao hơn điểm trúng tuyển của ngành/chương trình muốn chuyển sang;

+ Ngoài ra, sinh viên muốn chuyển sang các ngành/ chương trình mã ngành: 52905206, 52905216, PFIEV cần phải có điểm thi Anh văn trong kỳ thi THPT 2017 ít nhất từ 5,0 trở lên; hoặc đạt mức yêu cầu năng lực Tiếng Anh đầu vào (xét theo kết quả kiểm tra ngày 27/08/2017); hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương bậc 2 trở lên theo thang năng lực ngoại ngữ quốc gia của Việt Nam.

2. Thể thức:

– Sinh viên lập đơn theo mẫu, nộp về Bàn số 1 tại phòng A108 – phòng Đào tạo;

– Thời gian nhận đơn: từ ngày 21/08/2017 đến hết ngày 31/08/2017.

3. Xét chuyển ngành:

Sau khi có kết quả của kỳ thi kiểm tra phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào ngày 27/08/2017, Trường xét chuyển ngành và công bố kết quả trên website http://dut.udn.vn

Xem thông báo chi tiết và mẫu đơn tại đây.

latest articles

explore more