THÔNG BÁO CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO SINH VIÊN VỀ ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP CUỐI HK1/2019-2020

Nhà trường Thông báo sinh viên về đợt xét TỐT NGHIỆP cuối học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Các Sinh viên khóa 15 (15X3, 15X3CLC, 15VLXD) và các Sinh viên khóa 14 trở về trước đang làm ĐATN lưu ý thông báo của nhà trường.

Dưới đây là toàn bộ nội dung thông báo của nhà trường.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)