28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênThông báo của trường ĐHBK về nộp hồ sơ miễn, giảm...

Thông báo của trường ĐHBK về nộp hồ sơ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập

Thông báo của trường ĐHBK về nộp hồ sơ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập (xem file đính kèm):

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo Văn phòng khoa XDCĐ

latest articles

explore more