35 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021

Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo các nội dung liên quan đến thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

  1. Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

2. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông, chuyên ngành cầu:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

3. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông, chuyên ngành đường:

4. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more