26 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngThông báo học bổng Lawrence S.Ting

Thông báo học bổng Lawrence S.Ting

Thông báo học bổng Lawrence S.Ting năm học 2016-2017 như sau:
 
– Số lượng học bổng 09 suất, trong đó 05 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và 04 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập từ khá trở lên.
– Giá trị: 10.000.000 đồng /1 Suất
Học bổng được chia làm 2 học kỳ mỗi học kỳ 5.000.000 đồng. Sinh viên được nhận học bổng học kỳ 1, nếu có thành tích học tập tốt và có giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội thì được xét hưởng tiếp học bổng của học kỳ 2 là 5.000.000 đồng
* Hồ sơ học bổng gồm;
– 02 đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng việt) có dán hình.
– 01 bản sao thành tích học tập năm học 2015-2016 (có xác nhận của trường)
– 01 kết quả rèn luyện năm học 2015-2016 (có xác nhận của trường)
– 01 bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (học sinh tự viết)
– 02 thư giới thiệu của 2 thầy cô của trường (có xác nhận của trường)
– 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận của tổ chức từ thiện, hoặc của đơn vị tổ chức)
– 01 bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về cảm nghĩ về các hoạt động của quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting (tham khảo trong trang web của quỹ:www.lawrencestingfund.org)
– Các nội dung xác nhận khác (nếu có). Đối với sinh viên thuộc diện gia đình khó khăn phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương.
* Nơi nhận hồ sơ: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 
* Hạn cuối nhận hồ sơ: 16h00 ngày 08/09/2016
* Thông tin chi tiết xem hướng dẫn file đính kèm
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (441:)

 

latest articles

explore more