29 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTHÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT THỰC TẬP (TỐT NGHIỆP, CÔNG NHÂN,...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT THỰC TẬP (TỐT NGHIỆP, CÔNG NHÂN, NHẬN THỨC)

Khoa thông báo đến toàn thể các SV tham gia các đợt thực tập trong HK 2 năm 2019-2020 với các nội dung sau:

– Thời gian triển khai thực tập

– Thời gian, địa điểm phổ biến kế hoạch thưc tập

Xem chi tiết trong file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK.

latest articles

explore more