28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo kế hoạch phổ biến Thực tập Công nhân (khóa 2016)...

Thông báo kế hoạch phổ biến Thực tập Công nhân (khóa 2016) và Thực tập Tốt nghiệp (khóa 2014) tháng 11/2018

Thông báo kế hoạch phổ biến Thực tập Công nhân (khóa 2016) và Thực tập Tốt nghiệp (khóa 2014) ngày 12/11/2018 như sau:
1/ Thực tập công nhân 16X3 :
     Thời gian : Bắt đầu lúc 8h30
     TTCN bên BM Cầu           :  F206
      TTCN bên BM Đường      :  F207
2/ Thực tập tốt nghiệp 14X3
      Thời gian : Bắt đầu lúc 8h30
      TTTN bên BM Cầu         : F210
       TTTN BM Đường           : F308
Theo Giáo vụ khoa

latest articles

explore more