30 C
Turan
HomeĐảm bảo chất lượngThông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp...

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp học phần HK1/2018-2019

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách khoa thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp học phần trong học kỳ 1/2018-2019 như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Đây là hoạt động quan trọng nhằm thu thập thông tin về hoạt động giảng dạy, đánh giá;  hệ thống phục vụ giảng dạy, rèn luyện kỹ năng…giúp Trường, Khoa, Giảng viên, Cán bộ phục vụ điều chỉnh, cải thiện các hoạt động tương ứng nhằm nâng cao chất lượng. Đề nghị Sinh viên chú ý thực hiện nội dung khảo sát đúng như các thông báo kể trên.

Tổ Đảm bảo chất lượng của khoa

latest articles

explore more