28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo liên quan đến đợt làm ĐATN và xét công nhận...

Thông báo liên quan đến đợt làm ĐATN và xét công nhận tốt nghiệp HK1/2019-2020

 • Thông báo lưu nộp lưu chiểu Đồ án tốt nghiệp của sinh viên năm học 2019-2020:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 • Thông báo xét công nhận tốt nghiệp học kỳ 1/2019-2020 (thông báo ngày 5/12/2019)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 • Bộ môn Đường gửi kết quả đánh giá tiến độ 90% tổng hợp đến 03/12/2019 (file đính kèm):
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 • Bộ môn Đường gửi kết quả đánh giá tiến độ 50% tổng hợp đến 18/10/2019 (file đính kèm):
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ngoài các trường hợp thông thường, có 6 Sinh viên chưa thực hiện việc đánh giá hoặc đánh giá nhưng chưa đạt yêu cầu. Danh sách gồm:

1 Lê Sỹ Hiếu 15X3C
2 Phạm Xuân Hòa 15X3C
3 Nguyễn Hà Tân 15X3C
4 Võ Trung Tiễn 15X3C
5 Hồ Văn Thức 14X3B
6 Lê Phước Tấn Lực 14X3B
Vậy Bộ môn Đường ôtô và Đường thành phố yêu cầu các sinh viên trên khẩn trương hoàn thành phần 1 của ĐATN và gặp GVHD2 hoặc Phụ trách bộ môn để đánh giá bổ sung trước ngày 23/10/2019 (gia hạn 1 tuần so với kế hoạch yêu cầu). Hết thời hạn trên nếu Sinh viên không thực hiện việc đánh giá tiến độ hoặc khối lượng đánh giá không đạt yêu cầu Bộ môn sẽ đề nghị Khoa cho dừng việc làm đồ án tốt nghiệp.
TM. Bộ môn: Nguyễn Thanh Cường
 • Phân công Giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành cầu:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 • Phân công Giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành đường (26/8/2019):

– Sinh viên liên hệ GVHD 1 theo số điện thoại đã ghi trong bảng phân công để biết thời gian, địa điểm nhận nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp.

– Danh sách phân công như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 • Bộ môn Đường ôtô – Đường thành phố thông báo về đăng ký nhóm làm chung ĐATN đến 21h ngày 25/8/2019:

Còn các sinh viên sau chưa đăng ký nhóm:

Phạm Tấn Huy 13X3A
Phạm Duy Khoa 14X3A
Lê Thế Vương Anh 15X3C
Trần Công Đạt 15X3B
Phan Chí Công 15X3C
Trần Thị Trà My 15X3C
Đoàn Ngọc Phú 14X3B

Danh sách chi tiết như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 • Thông báo của Bộ môn Đường ô tô – Đường thành phố về việc đăng ký nhóm ĐATN (nhóm 2SV):

Bộ môn tổ chức đăng ký nhóm (2 sinh viên làm 1 đồ án) trực tiếp tại Văn phòng Bộ môn A318, lúc 9h15-10h00 và 14h00-15h00 ngày mai thứ 7-24/8/2019.

 • Quy định liên quan đến đồ án tốt nghiệp:

https://dutudn-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntcuong_dut_udn_vn/EfKROVAPeytBvIHlPDOh0G8BaZfe9ind-4k8gp6us7f8Qg?e=MZOJpg

 • Thông báo và biểu mẫu đề tài NCKH sinh viên:

https://dutudn-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntcuong_dut_udn_vn/EStsnVWGDbFNvrmQg9MDF1ABlMxXi4zCePwSOIhHiLmqig?e=Xvmuaq

 • Kế hoạch thực hiện đồ án:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 • Danh sách đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp đến (23/8/2019):
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

(Thông tin tổng hợp)

latest articles

explore more