27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTHÔNG BÁO NỘP BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 1 NĂM 2020

THÔNG BÁO NỘP BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 1 NĂM 2020

Nhà trường Thông báo cho Sinh viên nộp BHYT đợt 1 năm 2020 theo file đính kèm. Các bạn SV lưu ý thời gian quy định.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK

latest articles

explore more