27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp XH,...

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập cho SV dân tộc thiểu số

Khoa chuyển một số thông báo về chính sách đối với sinh viên như sau:

  • Nộp hồ sơ miễn giảm học phí:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
  • Nộp hồ sơ xin nhận trợ cấp xã hội:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
  • Nộp hồ sơ xin hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên dân tộc thiểu số:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more