30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo nộp phiếu thanh toán ra trường

Thông báo nộp phiếu thanh toán ra trường

Kính gửi các bạn SV khóa 15 và các Khóa trở về trước!

Các lớp 15X3, 15X3CLC, 15VLXD nộp phiếu thanh toán ra trường cho lớp trưởng, sau đó lớp trưởng nộp lại cho GVK. (lớp trưởng lập danh sách và ký nhận của các bạn)

Các khóa 14, 13, 12 nộp trực tiếp tại VPK.

Thời hạn cuối cùng: thứ 2 ngày 30/12/2019.

GVK.

latest articles

explore more