27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo sinh viên đăng ký thi sinh viên giỏi Đại học...

Thông báo sinh viên đăng ký thi sinh viên giỏi Đại học Đà nẵng năm 2018

Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng là sự kiện truyền thống được tổ chức 02 năm/ lần cho sinh viên. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi:

– Sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường đạt điểm của môn học đăng ký dự thi từ điểm B (hệ tín chỉ) và điểm 7.0 (hệ niên chế) trở lên;
– Mỗi sinh viên đăng ký dự thi không quá 02 môn thi;
– Những môn có từ 10 sinh viên trở lên đăng ký dự thi mới tổ chức thi;
– Riêng môn Tiếng việt chỉ dành cho lưu học sinh đang học tập tại trường
– Ngày thi:08/4/2018
– Địa điểm: trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
– Thời gian đăng ký đến hết ngày 25/03/2018

Sinh viên đăng ký theo mẫu bên dưới:

https://goo.gl/forms/HQkpycFE1sjOrElT2

latest articles

explore more