30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênThông báo số 1 của Hội đồng giải thưởng Loa Thành năm...

Thông báo số 1 của Hội đồng giải thưởng Loa Thành năm 2019

Thông báo số 1 Hội đồng giải thưởng Loa Thành (cuộc thi dành đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Xây dựng – Kiến trúc) lần thứ 31 năm 2019:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo BCN khoa

latest articles

explore more