23 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngThông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét - cấp học bổng...

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét – cấp học bổng khuyến học năm học 2020-2021 (đợt 2, trao dịp 20/11/2020)

Khoa Xây dựng Cầu đường tiếp tục nhận hồ sơ xét xét – cấp học bổng khuyến học năm học 2020-2021 (đợt 2, trao dịp 20/11/2020). Sinh viên thuộc gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; có kết quả học tập từ trung bình trở lên có thể nộp hồ sơ online:

  • Hồ sơ gồm Đơn xin cấp học bổng và minh chứng;
  • Thông tin điều kiện và hướng dẫn nộp học bổng trong link sau: link
  • Thời hạn: gia hạn đến 13/11/2020 (thời hạn cũ là ngày 10/11).
  • Xét công bố danh sách trước 17/11/2020; trao học bổng từ 8h00 ngày 20/11 2020 tại Văn phòng khoa.

Danh sách Sinh viên đã nộp nhưng chưa được xét như sau (sẽ tiếp tục đưa vào danh sách xét đợt 2 này, một số hồ sơ cần Đơn và minh chứng rõ hơn):

1 Lê Thị Phương Thảo 17VLXD Gia đình khó khăn
2 Nguyễn Như Đức 16VLXD Khu vực khó khăn, chưa thấy đơn
3 LÊ VĂN MINH 17VLXD Gia đình khó khăn
4 Trương Công Kỳ 18X3B Gia đình khó khăn
5 Hoàng Nhật Linh 18X3B Xác nhận hộ nghèo, không thấy đơn
6 Võ Văn Sỹ 18VLXD Hộ nghèo, chưa có đơn
7 Phạm Ngoc Diễn 19CSHT HK1 yếu
8 Nguyễn Văn Tú 16X3B HK1 yếu
9 Võ Nhật Minh 18X3B HK1 yếu

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more