28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngThông báo gia hạn khai thu thập thông tin cấp học bổng...

Thông báo gia hạn khai thu thập thông tin cấp học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn năm học 2021-2022 (đến hết ngày 17/5/2022)

(Ngày 9/5/2022)Theo thống nhất của tập thể lãnh đạo khoa, Hội đồng xét học bổng khuyến học khoa thông báo gia hạn và bổ sung đối tượng được xét học bổng khuyến học năm học 2021-2022 như sau:

  1. Gia hạn thời gian nộp đến 23:59 ngày 17/05/2022;
  2. Bổ sung đối tượng được xem xét cấp học bổng là Sinh viên có tham gia các hoạt động của Khoa theo yêu cầu như Tư vấn tuyển sinh, Thiết kế ấn phẩm truyền thông…
  3. Đường dẫn đăng ký và các quy định khác vẫn theo Thông báo 18.10.21/KH-XDCĐ

Thông tin đăng ký xét học bổng đã đăng:

Đường dẫn đăng ký: https://forms.office.com/r/JTcxMLYqzY

Hoặc QRcode đăng ký:

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more