Thông báo tuyển sinh cao học 2019 – Ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT

KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐHBK – ĐHĐN

TỔ CHỨC TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀO CUỐI TUẦN

TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

1. Thông báo:

2. Kế hoạch tuyển sinh K39 tại các địa phương

3. Đăng ký nhu cầu học:
– Link đăng ký nhu cầu học: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnDOKN9dwZjCBl-GB2ZYDdoeq71SxrUNabk0WtNsfOle7F0w/viewform

– FB: https://www.facebook.com/cauduongbkdn/

4. Chương trình đào tạo

5. Đội ngũ nhân lực