Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, đợt 1 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, đợt 1 năm 2019. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo Ban chủ nhiệm khoa