23 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo v/v BCNK và GVK làm việc với SV lớp 16X3CLC...

Thông báo v/v BCNK và GVK làm việc với SV lớp 16X3CLC về đăng ký phân ngành CẦU – ĐƯỜNG

GVK Thông báo đến tất cả các SV khóa 16X3CLC nội dung như sau:

Hiện nay danh sách đăng ký phân ngành CẦU – ĐƯỜNG  của lớp có sự chênh lệch nhau rất lớn (ĐƯỜNG 19SV – CẦU 8SV). Theo quy định thì tỷ lệ trên phải 50% ĐƯỜNG – 50% CẦU. Do vậy, BCN Khoa và GVK sẽ tổ chức buổi gặp tất cả các SV khóa 16CLC để triển khai lại đăng ký phân ngành CẦU – ĐƯỜNG.

Thời gian: 9h sáng thứ 6 ngày 20/09/2019

Địa điểm: VĂN PHÒNG KHOA XDCD (khu A tầng 3 phòng A316)

Yêu cầu tất cả các SV khóa 16X3CLC có mặt đông đủ. Nếu không tham dự buổi gặp mặt trên thì mọi thắc mắc sau này sẽ không được giải quyết

latest articles

explore more