28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngThông báo và đăng ký chương trình hỗ trợ sinh viên bị...

Thông báo và đăng ký chương trình hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng Covid-19

A. THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

B. THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ VÀ XÉT DUYỆT MỤC 4 CỦA THÔNG BÁO 2173/TB-ĐHBK:

1.     Đăng ký chương trình hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (mục 4 của Thông báo 2173/TB-ĐHBK):

 • Đăng ký online trên link trên hệ thống MS. Forms bằng tài khoản Office 365 trường cấp trước ngày 10/10/2021: https://forms.office.com/r/efc3byeAvr
 • Hồ sơ gồm đề nghị được nhận hỗ trợ, minh chứng (ngắn gọn theo hướng dẫn ở link trên)

Chú ý: sinh viên thuộc đối tượng quy định tại mục 1,2,3 của Thông báo 2173/TB-ĐHBK (sinh viên được miễn giảm học phí, hộ nghèo, mồ côi…) nộp hồ sơ qua phòng Công tác sinh viên, không đăng ký ở đây!

2.     Tổ chức xét duyệt:

 • Tổ xét duyệt gồm Ban chủ nhiệm khoa, Giáo vụ khoa;
 • Số lượng: theo số lượng phân bổ của Trường dành cho sinh viên của khoa XDCĐ là 23 suất, mỗi suất 500 000 đồng.
 • Tiêu chí và phân bổ:
  • Sinh viên các khóa 17, 18, 19, 20 thuộc Khoa XDCĐ;
  • Ưu tiên không quá 10 suất cho sinh viên có đóng góp cho công tác truyền thông, tuyển sinh của Khoa trong năm 2021 (sinh viên thuộc đối tượng này vẫn nộp hồ sơ bình thường và nêu rõ minh chứng này);
  • Số suất còn lại xét theo thứ tự từ trên xuống theo điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021 trong các hồ sơ hợp lệ.

Đính kèm văn bản thông báo của Khoa:

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more