23 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo về thực hiện Đồ án tốt nghiệp khóa 2014 (HK2/2018-2019)

Thông báo về thực hiện Đồ án tốt nghiệp khóa 2014 (HK2/2018-2019)

Giáo vụ khoa thông báo 1 số nội dung liên quan đến ĐATN khóa 2014 và khóa trước như sau:

 • Thông báo kế hoạch thông qua 50% ĐATN học kỳ 2/2018-2019 – chuyên ngành đường
  • Nội dung: kiểm tra toàn bộ bản vẽ và thuyết minh đến thời điểm đánh giá;
  • Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp có 2 GVHD: GVHD 2 đánh giá tiến độ và giao nhiệm vụ phần 2;
  • Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp có 1 GVHD: GVHD đánh giá tiến độ;
  • Thời gian: 8h-10h ngày 16/4/19 tại Bộ môn đường; riêng nhóm thầy Nguyễn Thanh Cường hướng dẫn 2 hẹn Sinh viên lúc 8h thứ 4 ngày 17/4/2019 tại VP Bộ môn đường;
  • Sinh viên có khối lượng thực hiện được nhỏ hơn khối lượng quy định (30% trở xuống) và không đánh giá theo quy định sẽ bị xem xét đình chỉ việc làm đồ án;
  • Danh sách Sinh viên sắp xếp theo tên GVHD đánh giá 50% như sau:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 • Phân công hướng dẫn đồ án:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 • Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp như sau:

 • Sinh viên khóa 2014 làm ĐATN Đường gặp cô Thi tại Văn phòng khoa để đăng ký nhóm trong ngày mai, thứ 3, ngày 19/2/2019. Những trường hợp không đăng ký nhóm thì Bộ môn Đường sẽ phân nhóm ngẫu nhiên.

Danh sách Sinh viên nhận đố án tốt nghiệp chuyên ngành đường như sau:

Đang cập nhật …

Theo Giáo vụ khoa

latest articles

explore more