28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo về việc khen thưởng các sinh viên có thành...

Thông báo về việc khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc về học tập, nghiên cứu khoa học … trong năm học 2013-2014

Để chuẩn bị tốt hơn cho việc khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc về học tập, nghiên cứu khoa học… trong năm học 2013-2014. Phòng CTSV tiến hành rà soát lại và tổng hợp các giải thưởng của sinh viên trong năm để trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Các sinh viên đạt được các thành tích (ví dụ: Nhất, nhì, ba hoặc khuyến khích) trong các cuộc thi cấp khu vực, cấp quốc gia, Olympic… lập danh sách, photo các giấy khen và gởi về VPK Xây dựng Cầu đường để tổng hợp trình Ban Giám hiệu khen thưởng trong lễ phát bằng và nhập học sắp đến.
Vậy để đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên và kịp thời cho công tác thi đua khen thưởng, đề nghị các sinh viên nhanh chóng gởi các minh chứng về VPK.  Thời gian chậm nhất là ngày 14/08/2014 đối với các sinh viên năm cuối (khóa 2009) và trước ngày lễ nhập học đối với sinh viên các năm còn lại.

latest articles

explore more