THÔNG BÁO XÉT CẤP HỌC BỔNG LAWRENCE S.TING 2017

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng nhận được thông báo từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting năm 2017 như sau:
– Số lượng: 09 suất trong đó 5 suất cho sinh viên xuất sắc và 4 suất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng học khá giỏi
– Giá trị: 10.000.000 đồng/1 suất
– Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 31/05/2017
Nội dung chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)